Proiect

 

Proiect derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea în parteneriat cu Direcția de Asistență și Protecție Socială în perioada 23.02.2015 - 31.12.2016

Valoarea totala a proiectului: 1.956.418 lei

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Broşura Pliant Banner

 

Scopul proiectului

 

Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivelul municipiului Tulcea.

 

Obiectivele proiectului

 

-combatarea riscului de excluziune socială a copiilor, tinerilor aflați în situaţii de dificultate prin promovarea incluziunii sociale;
-dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii sociale integrate adresată grupurilor ţintă;
-creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a factorilor care determină excluziunea socială;
-proiectul contribuie la îmbunăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă, prin conştientizarea de către părinţii/tutori a responsabilităţilor ce le revin în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi implicarea activă în evoluţia acestora.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

A) Combaterea riscului de excluziune socială;
-îmbunătățirea performanțelor școlare;
-dezvoltarea abilităților sociale și relaționale;
-responsabilizarea față de mediul înconjurător prin educație ecologică;
-responsabilizarea familiei, comunității, autorităților locale în ceea ce privește prevenirea și combaterea delicvenței juvenile;.
-dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților parentale;
-reducerea inegalităților prin măsuri de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile și explorarea asemănărilor și diferențelor generate de cultură
B) Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii sociale integrate – socio - educaționale și medicale
C) Creșterea gradului de implicare al profesioniștilor din serviciile comunitare și a comunității în depistarea precoce a factorilor care determină excluziunea socială.

 

Beneficiar

 

Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tulcea
Adresa: Tulcea, Strada Păcii, Nr. 20, Județul Tulcea, România
Reprezentant: Primar Hogea Constantin

 

Partener

 

Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea
Adresa: Tulcea, Str. Isaccei, Nr. 36, Judetul Tulcea, România
Reprezentant: Director Ștefana Zibileanu

 

Echipa de management

 

Coordonator proiect: Iancu Eugenia
Contabil proiect:Costea Ionela
Expert achiziții publice: Vrăjmașu Cristina

 

Beneficiarii Proiectului

 

-150 de copii cu vârste cuprinse între 6-16 ani aflați în situații de risc;
-150 de părinți și tutuori sau alți membri ai familiilor copiilor;
-20 de tineri din cadrul Colegiului Henri Coandă

 

Facilitaţi create

 

- Organizarea și înființarea unui centru multifuncțional;
- Dezvoltarea spiritului comunitar între diferite etnii,
- Diminuarea inegalităților economice și sociale;
- Implicarea și responsabilizarea comunității în întărirea coeziunii economice
și sociale;
- Valorificarea relațiilor bazate pe principiul egalității de șansă și de gen;
- Valorificarea schimbului de experiență între părinți.

 

Activităţi desfăşurate

 

-“Şcoală după şcoală”
-Servirea mesei
-Educaţie parentală
-Educaţie multiculturală
-Educaţie ecologică
-Cursuri de bune maniere
-Educaţie pentru sănătate
-Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile
-Dezvoltarea spiritului civic şi a implicării în acţiuni de voluntariat;
-Activităţi de recreere-socializare;
-Stimularea implicării beneficiarilor in desfășurarea activităților;
-Educatori de sprijin din rândul copiilor;
-Premierea profesorilor după aprecierea elevilor
-Informare privind efectele nocive ale consumului de alcool,
tutun, substanţe halucinogene;
-Informare privind îmbunătățirea măsurilor de prevenire a obezității printr-o alimentație sănătoasă.

 

Rezultatele propuse şi aşteptate

 

- Proiectul contribuie la îmbunăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă;
- 320 de părinți, copii și tineri participanți la activități privind dezvoltarea spritului comunitar între etnii;
- 4 specialiști instruiți în educație parentală;
- 170 participanți implicați în activități de dezvoltare a abilităților sociale și relaționale prin teatru social;
- 8 campanii/acțiuni de informare și conștientizare/comunicate;
- 2 campanii/seminarii privind educația și comportamentul pentru un stil de viață sănătos;
- 6000 de persoane informate;
- 5 acțiuni civice;
- 4 concursuri și cenacluri organizate;
- 12 protocoale de colaborare.

Miercuri, 1 iulie 2015 a fost lansat website-ul www.centrumultifunctional-sofia-tulcea.ro. Aplicaţia conţine informaţii referitoare la stadiul de implementare al proiectului, idicatorii şi rezultatele obţinute de Centrul Multifuncţional Sofia, precum şi informaţii referitoare la modalităţile de accesare a serviciilor acordate copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, părinţilor acestora şi nu numai şi tinerilor adolescenţi viitori părinţi. De asemenea în paginile site-ului vor fi publicate periodic anunţuri, programe şi diverse articole la care publicul este invitat să posteze comentarii.  

Română